Màster en Creació de Series de Ficció per a Televisió
UC3M-DIAGONAL

Curs 2020-2021

Informació pràctica

Crèdits: 60 ECTS

Calendari: del 26 d’octubre de 2020 al 22 de juny de 2021

Horari: de dilluns a dijous de 16 a 20h

Lloc: Madrid

Preu: 8.800€

Direcció: Francisco Utray (Uc3m) / Maria Dalmases (Diagonal/Endemol)


Més informació

Diagonal Training:
training@diagonaltv.es

Gestmusic Training:
training@gestmusic.es
www.gestmusictraining.es


Inscriu-te aquí

Presentació

El Màster en Creació de Series de Ficció per a Televisió neix de la necessitat de formar als professionals que la industria de la producció de ficció reclama. Ofereix l’oportunitat de fer un aprenentatge especialitzar per crear, desenvolupar i comercialitzar contingut de series per a televisió de qualitat i per tots els públics.

L’objectiu del màster no es un altre que la formació integral de joves talents en l’àmbit de la ficció, per que aportin noves idees, prenguin el testimoni dels actuals creadors i productors, i es converteixin en els professionals de referència de la industria per les pròximes generacions.

L’última dècada de la producció de sèries de ficció a Espanya i a Europa, s’ha caracteritzat, des del punt de vista dels continguts, per un salt qualitatiu sense precedents. Avui en dia, les sèries de televisió ocupen gran part de la graella televisiva dels canals públics i privats, i també de les plataformes digitals, un fenomen que ha revolucionat l’escenari audiovisual i ha diluït enormement les fronteres que tradicionalment separaven el cine de la televisió.

El panorama actual de producció de ficció, caracteritzat per la complexitat i els canvis, requereix, per un costat, d’alts graus d’especialització que difícilment poden oferir els estudis universitaris, o per l’altra costat, d’un reciclatge constant dels coneixements per part dels professionals del sector. En aquest sentit, el Màster es proposa com un complement idoni per els actuals estudis de grau i pels professionals de la industria audiovisual que vulguin especialitzar-se en la creació, direcció, producció i comercialització de series per a televisió i plataformes audiovisuals.

Aquesta progressiva transformació dels hàbits en la audiència de ficció necessita nous professionals i una industria forta, amb empreses molt ben preparades per desenvolupar grans produccions per a televisió i plataformes. Això significa que aquestes empreses necessiten una nova generació de professionals que contribueixin a crear un producte final de qualitat i èxit. El Màster es preocuparà de formar aquests professionals, en experts en diferents àmbits, que tan poden ser creatius, directors, guionistes, productors, com professionals tècnics.

Cadascú des de la seva formació inicial o professió, seguirà els estudis de màster per capacitar-se i ocupar en el futur, un treball específic, dins de la de industria que crea, desenvolupa i produeix series de ficció.

Metodologia i activitat d’aprenentatge

El pla d’estudis es planteja des de una doble perspectiva. Una part està dedicada a la presentació de continguts teòrics per part d’especialistes en cada matèria, on ‘s’inclouen aspectes pràctics, tècniques i eines de creació de c continguts i producció (anàlisis i estudi de casos).

L’altra part consisteix en fer el seguiment dels diferents àmbits de treball d’una productora de series de ficció, com és, en aquest cas, DiagonalTV, que dirigeix conjuntament aquest màster amb la Universitat Carlos III de Madrid. Així doncs, els estudiants podran seguir les gravacions, rodatges i reunions d’equips, tant les de contingut (guió) com les dels equips tècnics. Assistiran també a gravacions per veure el procés de producció (càstings), la postproducció, i fer el seguiment dels equips de les diferents sèries que en paral·lel al màster estiguin el producció.

El Treball Final de Màster te com a finalitat l’aplicació de les capacitats que es van adquirint durant el procés formatiu i constitueixen un exercici integrador i de síntesis para consolidar la formació rebuda. S’assignarà un tutor que guiarà el projecte (en equip) durant tot el procés de disseny i implementació del projecte. El TFM consistirà en l’elaboració d’un projecte de sèrie de ficció per a televisió consistent en logline, sinopsis argumental, descripció de personatges, arcs argumentals i sinopsis dels diferents capítols.

El pla d’estudis és eminentment pràctic i professionalitzador, i es desenvolupa, en part, en els diferents rodatges que DiagonalTV està desenvolupant en el moment. Està impartit per professionals de prestigi, responsables de ficcions de gran èxit de la televisió de l’Estat Espanyol, amb els equips dels quals, els alumnes realitzaran processos de immersió, trepitjant les instal·lacions i els sets de rodatge.

Des d’aquest mateix punt de vista professionalitzador, s’oferirà també la possibilitat de realitzar pràctiques en la industria, en funció de la demanda del sector i dels propis alumnes.

Sortides Professionals

El màster capacitarà als estudiants per ocupar un lloc de treball dins dels equips d’empreses especialitzades en la producció de ficció, com especialistes en algun dels àmbits o equips que treballen en el desenvolupament d’una sèrie de de televisió.

Les sortides professionals a les que optaran els estudiants son diverses i derivades d’àmbits diferents: creatius de ficció, directors, guionistes, productors, productors executius, show-runners, o professionals tècnics de diferents equips. Els alumnes que superin el nivell d’estudis impartit seran capaços de generar, planificar, estructurar i executar, projectes de ficció audiovisual, assumint les responsabilitats pròpies dels caps dels diferents equips i els seus integrants, així com també les responsabilitats del productor executiu i el director.

Perfils dels candidats

El màster es dirigeix principalment a graduats en estudis audiovisuals i a joves amb vocació i capacitat per la narrativa escrita o audiovisual amb interès per la formació i el desenvolupament, com a integrants d’un equip, d’un sèrie de ficció.

No es necesaria titulación previa. A las personas que quieran acceder al máster sin titulación de grado, se les valorará por sus méritos en una entrevista y obtendrán al final de los estudios, un título de Certificación de aprovechamiento del Máster.

Programa


M1 - ANÀLISIS I TENDÈNCIES DE LA FICCIÓ ACTUAL

 • - Panorama actual de les sèries de ficció.
 • - Els gèneres de ficció.
 • - Tendències i sèries d'èxit.
 • - Els públics i les audiències. La influència de les xarxes socials en les noves tendències.
 • - Anàlisi de formats, guions i sèries. Estudi de casos.

M 2 - CREATIVITAT, NARRATIVA AUDIOVISUAL Y GUIÓ

 • - La creació de continguts per ficció.
 • - Tallers de creativitat.
 • - Un fenomen en auge: L'adaptació literària.
 • - Un projecte: Sinopsi argumental, tractament i guió.
 • - Construcció de l'estructura general d'un guió (actes, trames, línies argumentals, etc.)
 • - Actualitat de gèneres i estructures narratives.
 • - Anàlisi d'estructures narratives, des del punt de vista del director. Modificacions abans de gravar. Estructura de guió.
 • - Corba, premissa i trama de guió.

M 3 - CASTING I DIRECCIÓ D‘ACTORS

 • - La dramatúrgia audiovisual.
 • - Lectura i interpretació del text.
 • - Anàlisi seqüencial.
 • - Anàlisi de personatges.
 • - El Càsting. Escollir seqüències. Preparar proves. Casos pràctics.
 • - Direcció: posada en escena, plantejament general. Assaigs. El coach.
 • - Taller de direcció d'actors.

M 4 - EL DISENY DE PRODUCCIÓ

 • - Introducció a la producció de ficció.
 • - Les fases: desenvolupament, preproducció, producció, postproducció i explotació. El paper de cada professional en l'equip d'un projecte de ficció: El productor. El productor executiu. El director de producció. El cap de producció. Director, realitzador, ajudant de direcció, primer de direcció, direcció de càsting, direcció de fotografia, direcció de script, vestuari, maquillatge, perruqueria.
 • - Anàlisi ampli de les tasques específiques de cada equip. Estudi de casos.
 • - El disseny de producció.
 • - Estudi de el projecte. Anàlisi de guió des del punt de vista de la producció executiva.
 • - Finançament.
 • - Estratègies de guió vs complexitat de producció. Adaptació del projecte al pressupost.
 • - La preproducció i producció.
 • - Lectura de guió. Desglossament i necessitats bàsiques.
 • - Elaboració de el pla de rodatge. Elaboració del calendari general.
 • - Desglossament definitiu. Equip tècnic.
 • - Calendari de rodatge: localitzacions, càsting, confecció del Pla de rodatge.
 • - Pressupost definitiu i control de despeses.

M 5 - EL DIRECTOR I ELS EQUIPS TÈNICS I ARTÍSTICS

 • - El director, el realitzador i l'ajudant de direcció. L'estètica i look de la sèrie, i la relació amb els caps dels equips tècnics.
 • - Els tempos i la coordinació dels equips.
 • - Elaboració del pla de rodatge.
 • - El realitzador i la direcció d'un capítol.
 • - Direcció de fotografia: La importància de la llum per explicar una història. Les eines del director de fotografia: càmeres, suports, òptiques, il·luminació i DIT.
 • - La presa de decisions pel que fa a la il·luminació, òptiques, enquadrament i composició.
 • - La direcció d'art: Desenvolupament de la proposta artística a partir del guió. Disseny de l'estètica visual i general. Decorat. Interiorisme i vestuari. Disseny de personatge.
 • - So: Disseny de so. Banda sonora.
 • - La postproducció i el muntatge: Flux de treball de la postproducció d'una sèrie. Muntatge. Efectes visuals. VFX. Sonorització. Masterització, difusió i arxiu.

M 6 - INDÚSTRIA I MERCAT

 • - La indústria de ficció. Productores, grups audiovisuals, cadenes i plataformes de ficció.
 • - Els continguts per a les cadenes. L'audiència. Els targets. Les noves audiències.
 • - El mercat audiovisual de ficció, nacional i internacional. Mercats i festivals.
 • - Producció i coproducció. Estudi de casos.
 • - Dret audiovisual.
 • - Àrea comercial i patrocinis. Branded Content.
 • - Els productes transmèdia.

M 7 - TALLERS PROFESSIONALITZADORS

 • - Taller tècnic. Taller de script.
 • - Taller d'ajudant de direcció.
 • - Taller de guió.
 • - Taller de realització de teasers.
 • - Taller de pitch

M 8 - DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE DE FICCIÓ

 • - Proposta, reflexió i anàlisi de les idees. Projectes de futur.
 • - Procés d'elaboració d'un projecte: Logline, sinopsi argumental, tractament i guió.
 • - La bíblia. Els receptors de projectes (productors, cadenes, productors executius).
 • - Seguiment del desenvolupament de la bíblia.
 • - Vendre un projecte: el document de venda, grafisme.
 • - El teaser de el projecte.
 • - Preparació i assaig de pitchings.

M 9 - TFM. PROJECTE PROPI DE SÈRIE DE FICCIÓ

 • - Desenvolupament d'una proposta professional d'una sèrie de ficció, amb seguiment de tutories. La proposta inclou una bíblia completa, així com la seva defensa en el marc d'un Pitching, davant de professionals de la producció de ficció.

M10 - PRÀCTIQUES EXTRACURRICULARS

 • - Pràctiques assignades en funció dels interessos propis i ofertes existents en cada moment de la mateixa productora i productores afins.

Professorat

 • Jaume Banacolocha
  Conseller Delegat de Diagonal TV, a càrrec de la producció executiva i desenvolupament de projectes: Amar es para siempre, El Nudo y Mercado Central, Ventdelplà, Calle Nueva, Ambiciones, Temps de Silenci, Moncloa, ¿dígame?, Rías Baixas, El y Ella, Setze Dobles, De moda, Mar de Fons, Poble Nou, Secrets de Familia, Nissaga de poder…
 • Eugeni Margalló
  Director de producció i productor de ficció a Diagonal TV, vinculat a la productora des dels seus inicis: Mercado Central, Matadero, Amar es para siempre, Luimelia, La Catedral del mar, 14 de abril la República, Isabel, Kubala Moreno Manchón, Bandolera…
 • Jordi Frades
  Director de continguts de Diagonal TV. Director, guionista i productor executiu: El Nudo, La catedral del mar, Isabel, La corona partida, 14 de abril La República y La señora. Abans, va dirigir nombrosos capítols de sèries de TV3: Poblenou, Estació d’enllaç, La memòria dels cargols, Jet Lag y El cor de la ciutat.
 • Montse García
  Directora i Productora Executiva. Des de 2017 adjunta a direcció a Diagonal TV. Responsable en el desenvolupament, producció i venda de sèries com La Señora, República, Isabel, Carlos Rey Emperador, Sin Identidad o Amar es para siempre.
 • Laura Garcia
  Directora de producció. Lidera l’equip de producció a Diagonal TV. Responsable entre altres produccions de El Nudo, Matadero, La catedral del mar, Corona Partida, Carlos Rey Emperador, Isabel, La Señora, Mujeres…
 • Lluís M. Güell
  Professor associat de la Facultat de Comunicació a la Universitat Pompeu Fabra. Director i productor independent de ficció, cine y sèries: El enigma Verdaguer, Vilafranca, Olor de colónia, Les veus del Pamano, Ermessenda, La señora, De Moda, Nudos... També productor executiu a Mar de fons.
 • Salva García
  Guionista i Director. Direcció y guió a La caza. Monteperdido, 14 de abril La República, Las voces de la noche. Guanyador del millor guió a El Círculo de Escritores Cinematográficos per El otro barrio (2000).
 • Juan León
  Director de Casting a Matadero, La Catedral del Mar, La Corona Partida, Carlos, Rey Emperador, Sin identidad, Isabel, Bandolera, La Pecera de Eva, 90-60-90 Diario secreto de una adolescente, Impares…
 • José Luis Martín
  Guionista freelance. Actualment a Netflix, ha treballat per Diagonal TV, Cuarzo Producciones, Morena Films, Aragón TV, Bocaboca Producciones… Guionista de Isabel, Galíndez, La Tempestad, 14 de abril La República, Carlos Rey Emperador, Pablo y Jonás, La corona partida, Tierra de lobos, La Madam, etc.
 • Daniel Martín Saez de Parayuelo
  Creador i guionista de Matadero Guionista a Amar es para siempre, Bandolera, Isabel (3º temporada), 14 de abril La República y La señora (2º y 3º temporada).
 • Oriol Maymó
  Soci fundador de Corte y confección de Películas. Productor executiu i director de producció. Pel·lícules y sèries d’èxit: Vida perfecta, Sé quién eres, Quien a hierro mata, Citas, La próxima piel, Buried, Requisitos para ser una persona normal… Director de producció de tota la saga de REC, pel·lícules de Jaume Balagueró i Paco Plaza.
 • Marcelo Pacheco
  Director d'art. El Nudo, Amar es para siempre, Mercado Central, 14 de abril La República, La Catedral del mar, Isabel, Traición, Lo que escondían sus ojos, La corona partida, Sin identidad, Bandolera, Sofía, La señora, 90-60-90 Diario secreto de una adolescente, 700 euros, amistades peligrosas.
 • Borja Terán
  Periodista especialitzat en continguts y creativitat per a televisió y diferents suports. Crític de ficció i programes. Explora la televisió y les xarxes socials des de 2011. Professor col·laborador en diverses universitats i també col·laborador a ràdios. Redactor de cròniques sobre les novetats audiovisuals. Autor del llibre Tele (2019).
 • Francisco Utray
  Professor titular de la Universitat Carlos III de Madrid en el Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Investigador i docent especialitzat en Tecnologia de la producció audiovisual, Realització de televisió y Postproducció. Amplia experiència professional en empreses de televisió abans d’incorporar-se a la UC3M.